ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1541 parsel, 105 ADA, 1 PARSEL
ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1541 parsel, 105 ADA, 1 PARSEL

İlçemiz Mürsel Mahallesi 1541 parselin batısındaki park alanı ve 105 ada 1 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.10.2017 tarih ve 2017/260 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 21.12.2017 tarih ve 3663 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 30.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.