ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 1408, 1409, 1534 ve 1542 PARSELLER
ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 1408, 1409, 1534 ve 1542 PARSELLER

İlçemiz Bademli Mahallesi 1408, 1409, 1534, 1542 parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.11.2017 tarih ve 2017/309 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 21.12.2017 tarih ve 3663 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 30.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.