ASKI İLANI - Bademli Mh. 329,330 ile Çağrışan Mh. 508 parseller

Mudanya İlçesi, Bademli  Mahallesi 329,330 parseller ile Çağrışan Mahallesi 508  parseli kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri Belediyemiz Encümeninin 07.02.2018 tarih, 2018/50 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünde 23.02.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya asılmıştır.