696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA MUDANYA BELEDİYESİ ŞİRKET İŞÇİLİĞİNE GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU SONUÇLARI

Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında görev yapmakta iken, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasları Belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde başvuru yapan personelin durumları incelenmiş olup; başvuruları kabul edilen (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formları sonuçlarının olumlu olması şartı ile) ve reddedilenlere ait isim listeleri ektedir.

 

Başvurusu reddedilenlerin gerekçesi özel bilgilerin gizliliği nedeniyle açıklanmamıştır. Red nedeni İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden öğrenilebilir.

T.C. No’ları güvenlik yönünden eksik yazılmıştır.

 

 

NOT: Sınav hakkı elde edemeyenler Tebliğin 36. Maddesi gereğince Bursa Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna 3 (Üç) gün içerisinde itiraz edebilirler.