ASKI İLANI - ÇAĞRIŞAN MAHALLESİ

Belediyemiz Encümeninin 28.02.2018 tarih, 117 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan  Mahallesi 471,472,473,474,475,476,477,486, 487,488,489,490,491, 492,493,494,495,496, 497,498,499,500,501 ve 502 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 13.03.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır