ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 1419 PARSEL VE 309 PARSELİN BATISINDAKİ PARK ALANI
ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 1419 PARSEL VE 309 PARSELİN BATISINDAKİ PARK ALANI

İlçemiz Bademli Mahallesi 1419 parsel ve 309 parselin batısındaki park alanına ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.12.2017 tarih ve 2017/335 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 15.02.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 19.03.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.