GÖYNÜKLÜ MAH. 1095,1096,1097 ve 1098 nolu PARSELLERİ KAPSAYAN ŞUYULANDIRMA

Belediyemiz Encümeninin 21.03.2018 tarih, 2018/171 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü  Mahallesi 1095,1096,1097 ve 1098  nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 02.04.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.