ASKI İLANI - ÖMERBEY MAHALLESİ 1448 ADA
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAHALLESİ 1448 ADA

İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1448 adadaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.07.2017 tarih ve 2017/ 206 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 26.07.2017 tarih ve 2457 sayılı kararı ile onaylanmış B.K.V.K.B.K.'nun 17.02.2018 tarih ve 7626 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine ve 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 04.04.2018 tarihinde 1 (bir) ay süreyle Belediyemizde ve internet sitemizde askıya çıkartılmıştır.