11 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 


T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

 

 

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 11 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 18 Nisan 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.
 1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. İkametgâh belgesi.
 3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka süresiz geçici teminat mektubu.
 4. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 5. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
 6. Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

   

 

Sıra

No

 

ADRES

 

CİNSİ

 

 

ADA

/

PARSEL

 

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

TESPİT EDİLEN BEDEL

 

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Ülkü Mh.

Kaldırımbaşı Mevkii.

Zeytinlik

 

/271

4.200,00m²

18.04.2018             15.00

Yıllık

750,00 TL

3 Yıllık

2.250,00 TL

67,50 TL

2

Yörükyenicesi Mh.

Kocatarlalar Mevkii.

Tarla

 

168/1

7.252,03m²

18.04.2018             15.05

Yıllık

850,00 TL

3 Yıllık

2.550,00 TL

76,50 TL

 

3

Ömerbey Mh. Eski Mudanya Çarşısı No:80/A

Dükkan

1487/4

20,00m²

18.04.2018             15.10

Aylık

450,00TL

3 Yıllık

16.200,00 TL

 

486,00 TL

4

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi Kat:3 No:79

Ofis

Büro

1458/1

18,00m²

18.04.2018             15.15

Aylık

200,00TL

3 Yıllık

7.200,00 TL

 

216,00 TL

5

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi Kat:5 No:114

Ofis

Büro

1458/1

18,00m²

18.04.2018             15.20

Aylık

200,00TL

3 Yıllık

7.200,00 TL

 

216,00 TL

6

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi Kat:5 No:115

Ofis

Büro

1458/1

18,00m²

18.04.2018             15.25

Aylık

200,00TL

3 Yıllık

7.200,00 TL

 

216,00 TL

7

Güzelyalı Mh.

Yeni Çarşı No:9/3

Dükkân

/

20,00m²

18.04.2018             15.30

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

8

Güzelyalı Mh.

Yeni Çarşı No:9/5

Dükkân

/

20,00m²

18.04.2018             15.35

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

9

Güzelyalı Mh.

Yeni Çarşı No:9/7

Dükkân

/

20,00m²

18.04.2018             15.40

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

10

Güzelyalı Mh.

Yeni Çarşı No:9/10

Dükkân

/

20,00m²

18.04.2018             15.45

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

11

Güzelyalı Mh.

 Yeni Çarşı No:9/14

Dükkân

/

21,00m²

18.04.2018             15.50

Aylık                550,00 TL

5 Yıllık

33.000,00 TL

 

990,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ 
Belediye Başkanı