ÇEPNİ MAHALLESİ 141 ada, 64 parsel

Belediyemiz Encümeninin 16.05.21018 tarih, 2018/326 sayılı kararı ile onaylanan Çepni Mahallesi 141 ada, 64 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18. maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 31.05.2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay süre ile askıya asılmıştır.