ASKI İLANI- BURGAZ MAHALLESİ

 Belediyemiz Encümeninin 09.05.2018 tarih, 2018/307 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 1964 ada, 1 parsel ve 2149 ada, 1 parsel ile 2149 ada, 15,16,17,18,19,20,21 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 05.06.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır