9 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 

 

                                                                                                                                   T.C.
                                                                                               MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 9 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 20 Haziran 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.
 1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. İkametgâh belgesi.
 3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka süresiz geçici teminat mektubu.
 4. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 5. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
 6. Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

   

 

Sıra

No

 

ADRES

 

CİNSİ

 

 

ADA

/

PARSEL

 

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

TESPİT EDİLEN BEDEL

 

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Çayönü Mh.

İncirlik Mevkii.

Tarla

 

105/113

32.939,45m²

20.06.2018   
15.00

Yıllık

5.000,00 TL

3 Yıllık

15.000,00 TL

450,00 TL

2

Çayönü Mh.

İncirlik Mevkii.

Tarla

 

104/123

17.153,06m²

20.06.2018   
15.05

Yıllık

2.500,00 TL

3 Yıllık

7.500,00 TL

225,00 TL

 

3

            Tirilye Mh.         Liman Sokak No:26

Tuvalet

2213/1

68,72m²

20.06.2018    15.10

Aylık

 300,00 TL

3 Yıllık

10.800,00 TL

 

324,00 TL

4

Tirilye Mh.

 Sebzeci Sokak No:7

Tuvalet

2189/4

45,50m²

20.06.2018    15.15

Aylık

150,00 TL

3 Yıllık

5.400,00 TL

 

162,00 TL

5

Güzelyalı
Burgaz Mh.
Atatürk Parkı

Tuvalet

2064/1

48,00m²

20.06.2018    15.20

Aylık

400,00 TL

3 Yıllık

14.400,00 TL

 

432,00 TL

6

Güzelyalı Eğitim Mh. Barış Manço Sk. No:4/1

Çay Ocağı Tuvalet

2054/3

50,00m²

20.06.2018   
15.25

Aylık

600,00 TL

3 Yıllık

21.600,00 TL

 

648,00 TL

7

Hasanbey Mh.

 Hal Sitesi

 No:8/25

Tuvalet

1020/24

20,00m²

20.06.2018   
15.30

Aylık     
300,00 TL

3 Yıllık

10.800,00 TL

 

324,00 TL

8

Güzelyalı Mh.

Yeni Çarşı
No: 14

Dükkân

/

20,00m²

20.00.2018  15.35

Aylık     
500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

9

    Halitpaşa Mh.       
2. Liman Sk.
No:2

Restoran

1277/1

272,24m²

20.06.2018   15.40

Aylık     10.000,00 TL

3 Yıllık

360.000,00 TL

 

10.800,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ
  Belediye Başkanı