ASKI İLANI - YENİKÖY MAH. 1116 ada, 3-4 parsel

          Belediyemiz Encümeninin 30.05.2018 tarih, 2018/345 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1116 ada, 3 ve 4  nolu parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili hazırlanan parselasyon planının  3194 sayılı kanununun 19.maddesine göre  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 12.06.2018  tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.