ASKI İLANI- ÇAĞRIŞAN MAH. 115 ADA, 3- 14 - 15 - 16 - 17 - 1600 ve 1713 NOLU PARSELLER

            Belediyemiz Encümeninin 06.06.2018 tarih, 2018/405 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi,  Çağrışan Mahallesi 115 ada, 13,14,15,16,17 parsel ile 1600 ve 1713 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma bölgesinde 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereği yapılan imar geri dönüşüm ve yeni imar uygulaması işlemleri 06.06.2018 tarih 2018/405 sayılı Belediye Encümen kararı onaylanmış olup, harita ve hesap cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 25.06.2018  tarihinden başlamak üzere 1 ay süre askıya çıkarılmıştır.