ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2339 ADA 2 PARSEL

İlçemiz Burgaz Mahallesi 2339 ada, 2 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.04.2018 tarih ve 2018/84 sayılı kararı ile uygun bulunmamış, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 28.05.2018 tarih ve 1344 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 27.06.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

« GERİ