ASKI İLANI - BADEMLİ MAHALLESİ 1562 PARSEL

İlçemiz Bademli Mahallesi 1562 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 04.05.2018 tarih ve 2018/111 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 13.06.2018 tarih ve 1634 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 11.07.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

« GERİ