MİNİ ÇARŞI 11 ADET TAŞINMAZIN KİRA İHALESİ

 

 

                                                                                                                                     T.C.
                                                                                           MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 

1-       Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 11 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 5 yıllığına kiralanmak üzere 26 Nisan 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.

2-       İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

a)    Nüfus cüzdan fotokopisi.

b)    İkametgâh belgesi.

c)     Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).

d)    Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

e)     İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası (Geçici teminat iadesi için).

f)     Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

g)    Tüzel kişiler için: 2017 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

3-       İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-       İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.

5-       İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

Sıra

No

ADRES

 

CİNSİ

 

 

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

TESPİT EDİLEN BEDEL

 

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/13

Dükkân

20,00m²

26.04.2017 15.00

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

900,00 TL

 

2

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/14

Dükkân

21,00m²

26.04.2017 15.05

Aylık                525,00 TL

5 Yıllık

31.500,00 TL

 

945,00 TL

 

3

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/15

Dükkân

22,00m²

26.04.2017 15.10

Aylık                550,00 TL

5 Yıllık

33.000,00 TL

 

990,00 TL

4

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/16

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.15

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

5

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/17

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.20

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

6

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/18

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.25

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

7

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/19

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.30

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

8

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/20

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.35

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

9

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/21

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.40

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

10

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/22

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.45

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

11

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Mini Çarşı

No:9/23

Dükkân

14,00m²

26.04.2017 15.50

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı