Girit Sokağı
Girit Sokağı

Geçmişlerinden koparılanların hatırlarında bir zamanlar yaşadıkları Anadolu topraklarına derin bir özlem var. O topraklardan biridir Mudanya… Nicelerinin zorunlu adresidir. Her köşesinde göç izi vardır Mudanya’nın… Aynı oyunlarda terlemiş, aynı sokaklarda kirlenmiş ve aynı çeşmelerden su içmiş insanların öykülerine rastlarsınız Mudanya’da… İtalyan mühendis Piçiretu tarafından planlanmış Halit Paşa Mahallesi, nam-ı diğer Girit Mahallesi de başlı başına bir anı demeti sunar ziyaretçilerine. Zor vedaların ardından büyük umutların yeşertildiği bu sokak, yaşayan bir tarih…  Piçiretu’nun planladığı mahallede evler o kadar iyi yapılmış ki, nereden baksanız denizi görürsünüz bu evlerin pencerelerinden… Önceleri Eski Cami’nin kuzeyinde Gayri Müslimler, güneyinde Türkler otururmuş. Mütarekeden sonra Rumlar Yunanistan’a gidince, Girit’ten gelen Türkler buraya yerleşmiş. Tapu Tahrir Defteri kayıtlarına göre Ürünlü kazasında toplam bin 60 Hıristiyan Rum ve 815 Müslüman Türk yaşıyordu. Sonrasında Yunanistan’a göç etmişler ve onların yerlerine Girit’ten gelen Müslüman göçmenler yerleştirilmişti. Kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda uzanan sokaklar denize kadar inerken, birbirinden güzel evleri insanları hayran bırakıyor. 18. yüzyıl konaklarından oluşan bu mahallede; vitrayları, bitki ve geometrik tavan süslemeleri, kalem işleri ve ahşap dokularıyla dikkati çeken bu köşklerin birçoğu türünün ender örneklerinden…

GİRİT NEIGHBORHOOD

People, who were detached from their past, feel a deep longing for Anatolia where they once lived. Mudanya is one of these places… It is the obligatory address of many. Mudanya bears traces of migration all around… Mudanya hosts stories of people who sweated in the same plays, who got dirty in the same streets and drank water from the same fountain… Halit Paşa Neighborhood, aka Girit (Crete) Neighborhood, was planned by Italian engineer Piciretu. Today, the neighborhood provides guests with a bunch of memories. This street is the venue of great expectations in the wake of hard farewells. It is a living history… The exquisite planning by Picirute enables a sea view for every single house on the street. Back in the past, non-Muslims lived on the north of Eski Mosque, while Turks settled on its south. Following the Armistice, Anatolian Greeks (Rums) left for Greece, whereupon Turks from Crete settled herein. According to Land Registry Books, total of 1060 Christian Rums and 815 Muslim Turks lived in Ürünlü district. Later on, Rums left for Greece and Cretan Muslim immigrants moved instead. Streets extend on northeast-southwest axis down to shore with marvelous houses. The neighborhood boasts 18th century mansions rare for their leaded windows, plant and geometric ceiling adornments, hand-carvings and wooden textures…