TEKKE-İ ATİK MAHALLESİ ASKI İLANI
TEKKE-İ ATİK MAHALLESİ ASKI İLANI

İlçemiz, Tekke-i Atik Mahallesi 1014 Ada 7 Parsel ve 1015 Ada 9 ve 10 Nolu parsellerin bulunduğu alana isabet eden alanda (D18/2-D18/3-D18/4-D18/5) ve (D24/2-D/24/3-D24/4-D24/5-D24/6) no.lu noktalar arasında yeniden tespit edilen Kıyı Kenar Çizgisi 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesine göre 15.05.2019 tarih ve 113262 sayılı makam oluru ile onaylanmış olup 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun Uygulamasına Dair Yönetmelik'in 9. ve 10. maddesine istinaden 13.06.2019 tarihinde 1 (bir) ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.