ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1658 PARSEL
ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1658 PARSEL

İlçemiz Mürsel Mahallesi 1658 Parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.12.2019 tarih ve 2019/268 sayılı kararıyla uygun bulunmamış, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 28.01.2020 tarih ve 289 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 04.03.2020 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.