Çağrışan – Göynüklü Revizyon İmar Planı İptali

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih 2926 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan – Göynüklü Revizyon İmar Planı; Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2019 tarih 2018/1248 Esas, 2019/1371 Sayılı kararına istinaden iptal edilmiştir.