ASKI İLANI - MUSABEY (HASANBEY) MAHALLESİ 1043, 1044, 1055 Adalar ve Çevresi
ASKI İLANI - MUSABEY (HASANBEY) MAHALLESİ 1043, 1044, 1055 Adalar ve Çevresi

İlçemiz Musabey (HAsanbey ) Mahallesi 1043, 1044, 1055 Adalar ve Çevresine ait ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 03.01.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 25.02.2020 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 17.03.2020 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.