ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 , 1352 parseller
ASKI İLANI - MÜRSEL MAH. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 , 1352 parseller

İlçemiz Mürsel Mahallesi 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 , 1352 parseller ve kuzeydoğusundaki alana ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.02.2020 tarih ve 2020/42 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19.03.2020 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 05.05.2020 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.