BAŞKAN TÜRKYILMAZ: “BU KUMAŞ LEKE TUTMAZ”
BAŞKAN TÜRKYILMAZ: “BU KUMAŞ LEKE TUTMAZ”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe’deki otel inşaatında yaşanan kat artışına Mudanya Belediye Meclisi’nin değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ek kararlarla onay verdiğini söyledi. Kamuoyunda Mudanya Belediyesi meclis üyeleri ve kendisine yönelik asılsız haberlerle karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Bu kumaş leke tutmaz” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kamuoyunu günlerdir meşgul eden Yıldıztepe’deki otel inşaatıyla ilgili açıklama yaptı. Otel inşaatına CHP’li meclis üyelerinin onay verdiği yönündeki haberlerle ilgili belgelerle konuşan Başkan Türkyılmaz, otel inşaatında yaşanan kat artışına Mudanya Belediye Meclisi’nin değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ek kararlarla onay verdiğini söyledi.
Halitpaşa Mahallesi’ne bağlı 1268 ada ve 6 numaralı parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini paylaşan Başkan Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi’nin meclis üyeleri tarafından imzalanan plan notlarında, “1268 ada 6 parselde Turizm Tesisi yapılmaması durumunda önceki yapılaşma koşullarına dönülecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2013/1299 sayılı kararı ile belirlenen “Turizm Tesis Alanlarında ve Turizm Amaçlı Kullanım Alanlarında tek bağımsız bölüm yapılması şartı ile imar parselinin 0.50’si kadar emsal artışı yapılabilir” plan notuna istinaden 1268 ada 6 parselde tek bağımsız bölüm yapılması durumunda E: 0.80 metredir. Jeolojik ve jeoteknik çalışmaları yapılıp kat yüksekliği uygunluğu belirlenmeden ruhsat verilemez” ibarelerinin yer aldığını söyledi. Başkan Türkyılmaz, onaylanan imar planı değişikliğine Büyükşehir Belediyesi tarafından ek olarak “Bodrum katlar açığa çıkabilir. Otel birimleri yer alabilir. Emsale dahil edilmez. Açığa çıkan tüm bodrum katlardan giriş- çıkış yapılabilir. Tesisat katı 3 metre yapılabilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılacaktır” ifadelerinin eklendiğini belirtti. Bu plan notları ışığında bodrum katların 4 kat olarak açığa çıkarıldığını, bu haliyle emsale dahil edilmediğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, tesisat katının 3 metreye çıkarılmasının da kat yüksekliğine neden olduğunu açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR ASKI İTİRAZINI REDDETTİ

Mudanya Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylanan imar planı değişikliği kararını uygun bulan Büyükşehir Belediyesi otel inşaatının kat adedinin artırılmasına zemin hazırlayan 3 adet plan notu eklemiş, daha sonra askıya çıkarmıştır.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ek plan notlarıyla askıya çıkarılan plan değişikliğine askı sürecinde Eyüp Araz isimli bir şahıs tarafından 23.12.2016 yılında itiraz edilmiştir. Askı itirazını değerlendiren Mudanya Belediye Meclisi, “Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 2017/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza sevk edilen, Halitpaşa Mahallesi 1268 ada 6 parsele ilişkin 23.12.2016 tarih 2661 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla değiştirilerek onaylanan imar planına ilişkin yapılan bir adet askı itirazının incelenmesi sonucunda; askı itirazının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir” kararı almıştır.
Hal böyleyken Büyükşehir Belediyesi 24.05.2017 tarihinde yaptığı meclis toplantısında, askı itirazını onaylayan Mudanya Belediyesi’nin tam aksine “Mudanya Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 137 sayılı meclis kararının İlçe Belediye Meclisi’nce uygun bulunan askı itirazının uygun olmadığı şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna” kararını almıştır.

Sayfayı paylaş
Diğer Haberler
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close