BUGÜN - 28.10.2021 PERŞEMBE
1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı

 

B.K.V.K.B.K.'nun 27.08.2021 tarih ve 10705 sayılı kararıyla İlçemiz Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamındaki Kentsel Sit alanında kalan, özel mülkiyete ait, tapunun H21b11b2d pafta 2250 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazdaki yapının 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesi uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 27.09.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.  

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close