ASKI İLANI - Bademli Mah. 564 parsel, 199 ada 1 parsel
İlçemiz Bademli Mahallesi 564 parsel ve 199 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar arasında yer alan 10 metre en kesitli taşıt yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 03.06.2022 tarih ve 2022/100 sayılı kararıyla uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2022 tarih ve 920 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine istinaden 15.08.2022 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close