ASKI İLANI- Çağrışan Mah.2432, 2433, 2434, 2435 ve 2436 adalar ile 1899 parseli kapsayan alan
Bursa 2. İdare Mahkemesinin 31.12.2018 tarih E:2018/822 K:2018/1551 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Encümeninin 22.12.2021 tarih 2021/1195 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2432, 2433, 2434, 2435 ve 2436 adalar ile 1899 parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamasının Geri Dönüşüm İmar Uygulaması Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve belediyemiz internet sitesinde 04.01.2022 tarihinden başlamak üzere bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close