ASKI İLANI- ÇAĞRIŞAN MAH. 2531 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PARSELLER İLE 158 ADA 3 PARSEL
Bursa 2. İdare Mahkemesinin 31.12.2018 tarih E:2018/822 K:2018/1551 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Encümeninin 12.01.2022 tarih 2022/38 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 2531 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 158 ada 3 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamasının Geri Dönüşüm İmar Uygulamasının Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 20.01.2022 tarihinden başlamak üzere bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close