ASKI İLANI - Çepni Mahallesi 141 ada, 64 parsel

1/1000 ölçekli Çepni Mahallesi, 141 ada 64 parsele ilişkin uygulama imar planı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.09.2017 tarih 2550 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı plan paftası 07.12.2017 tarihinde askıdan indirilmiş olup, herhangi bir askı itirazı bulunmadığından söz konusu uygulama imar planı kesinleşmiştir. Plan dosyasında bulunan sayısal verinin bulunduğu CD içerisindeki plan verisi Belediyemiz sistemine yüklenmiştir. Sayısal veri üzerinden imar uygulaması yapılarak taşınmaz 141 ada 77 parsel olarak tescil edilmiştir. Belediyemiz plan dosyalarında yapılan çalışma sırasında 27.01.2022 tarihinde, onaylanan plan dosyasında bulunan CD içerisindeki veri ile plan paftası arasındaki farklılık tespit edilmiştir. Söz konusu farklılık plan kapsamındaki park alanının ve özel sosyal tesis alanının büyüklüğünü etkilemektedir. Sehven yapılan bu işlem sonucu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulamasının geri dönüşüm işlemleri ile birlikte aynı anda yeni bir imar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz web sitemizde bir ay süre ile askıya asılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close