ASKI İLANI- GÖYNÜKLÜ MAH. 2359 ADA 1, 2, 3, 4 PARSELLER İLE 2360 ADA 1 PARSEL
Bursa 1. İdare Mahkemesinin 13.07.2017 tarih E:2016/1823 K:2017/1093 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Encümeninin 19.01.2022 tarih 2022/65 sayılı Kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, 2359 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 2360 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulamasının Geri Dönüşüm İmar Uygulamasının Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 20.01.2022 tarihinden başlamak üzere bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close