BUGÜN - 11.05.2021 SALI
ASKI İLANI - Halitpaşa Mahallesi 1252 ada 13 parsel
İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1252 ada 13 parselin bir kısmı ve kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 04.09.2020 tarih ve 2020/103 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17.12.2020 tarih ve 1861 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 22.01.2021 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close