BUGÜN - 07.03.2021 PAZAR
ASKI İLANI - Halitpaşa Mahallesi 2564 ada 1 parsel
İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 2564 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.11.2020 tarih ve 2020/147 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 22.12.2020 tarih ve 1962 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 22.01.2021 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close