BUGÜN - 28.10.2021 PERŞEMBE
ASKI İLANI - HASKÖY MAHALLESİ 516 ve 650 PARSELLER
B.K.V.K.B.K.'nun 01.10.2021 tarih ve 10789 sayılı kararıyla Bursa İli, Mudanya ilçesi, Hasköy Mahallesi, Mudanya Belediyesi Mülkiyetine ait tapunun 516 ve 650 parsellerine kayıtlı taşınmazların 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesi ve karar eki anıt fişi uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 08.10.2021 tarihinde 30 (otuz) gün süreyle belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz web sitesinde askıya çıkartılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close