ASKI İLANI - KAYMAKOBA MAH. 128 ADA, 1 PARSEL "OSMANLI ÇEŞMESİ"
B.K.V.K.B.K.’nun 20.01.2022 tarih ve 11078 sayılı kararıyla Bursa İli Mudanya ilçesi Kaymakoba Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında kalan Kaymakoba Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mülkiyetine ait, tapunun H21b16a2d pafta, 128 ada 1 parselinde kayıtlı "Osmanlı Çeşmesi"nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması nedeniyle anılan yasanın 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, anıt fişinin uygun olduğuna Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 31.01.2022 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close