ASKI İLANI - Kumyaka Mah. Kentsel Sit ve 3. Doğal Sit Alanları
B.K.V.K.B.K.’nun 22.02.2022 tarih ve 11104 sayılı kararıyla; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesinde 14/10/1990 tarihli ve 1374 sayılı kararla belirlenen, 25/11/2017 tarihli 7438 sayılı kararla sınırları güncellenen Kentsel Sit ve 3. Doğal Sit alanlarına yönelik olarak, özel mülkiyete ait, tapunun H21b12b4a pafta, 1737 ada 6 parsel, 1734 ada 8 ve 10 parseller, 1716 ada 7 parsel, 1742 ada 11 parsel, 1740 ada 4 parsel, 1734 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazlarda bulunan yapıların, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, karar eki anıt fişlerinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 07.03.2022 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close