ASKI İLANI - Kumyaka Mahallesi 1742 ada 12 ve 13 parseller
B.K.V.K.B.K.'nun 29.03.2022 tarih ve 1184 sayılı kararıyla;  Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi'nde 14/10/1990 tarihli ve 1374 sayılı kararla belirlenen, 25/11/2017 tarihli 7438 sayılı kararla sınırları güncellenen Kentsel Sit ve Doğal Sit alanlarına yönelik olarak, özel mülkiyete ait, tapunun H21b12b4a pafta, 1742 ada 12 ve 13 parsellerine kayıtlı taşınmazlarında bulunan yapının, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, karar eki anıt fişlerinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 11.04.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz web sitesinden 30 (otuz) gün askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close