ASKI İLANI - Mesudiye ve Eğerce Mahallesi Arkeolojik Sit Alanları

         B.K.V.K.B.K.'nun 25.09.2023 tarih ve 12674 sayılı kararıyla “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mesudiye ve Eğerce Mahallesi’ndeki 17/08/2017 tarih ve 7223 sayılı kararla 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen çevresinde bulunan özel ve Maliye hazinesine ait tapunun 2655 ada 9 (mera-kısmen), 11, 12, 13 (kısmen), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (kısmen), 50, 51, 52, 53, 54 (kısmen), 55 (kısmen), 56 (kısmen), 84 (kısmen), 85 (kısmen), 295, 296 parseller ve 742 (kısmen) parseline kayıtlı taşınmazlarda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan tespit ve irdeleme çalışması sonucunda, önceden kaçak kazı sonrasında ortaya çıkartılan yapı kalıntılarının çevresinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Geç Roma Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mermer mimari parçaları ve farklı boyutlarda opus sectile, pişmiş toprak profil veren kulp ağız vb. amorf seramik ve kiremit parçaları rastlanıldığı anlaşıldığından 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki paftada alanın önerildiği şekilde güncellenerek tescil edilmesine, güncellenen sit fişinin uygun olduğuna;

        Tapu Müdürlüğünce; 2655 ada 16, 17, 18, 295, 296 parsellerin tapu sicil kayıtlarına “1. derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhi; 2655 ada 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55 parsellerin tapu sicil kayıtlarına “3. derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhi ve 2655 ada 9, 13, 49, 54, 56, 84 ve 85 parseller ile 742 parselin tapu sicil kayıtlarına “kısmen 3. derece Arkeolojik Sit alanındadır” şerhi konularak Koruma Bölge Müdürlüğüne bilgi verilmesine;

        1. ve 3. derece Arkeolojik Sit alanı için kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna” ilişkin B.K.V.K.B.K.’nun 25.09.2023 tarih ve 12674 sayılı kararının 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 06.10.2023 tarihinde 30 (otuz) gün süreyle belediyemizde ve internet sitemizde askıya çıkartılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close