BUGÜN - 28.10.2021 PERŞEMBE
ASKI İLANI - MUDANYA KENTSEL SİT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
İlçemiz Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.03.2021 tarih ve 10350 sayılı kararıyla düzeltmeye uygun bulunmuş, Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.04.2021 tarih ve 2021/90 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.04.2021 tarih ve 634 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine istinaden 02.06.2021 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close