ASKI İLANI - Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu
İlçemiz Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.03.2021 tarih ve 10350 sayılı kararıyla düzeltmeye uygun bulunmuş, Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.04.2021 tarih ve 2021/90 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.04.2021 tarih ve 634 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine istinaden 02.06.2021 - 02.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Mudanya Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih, 173 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 11.11.2021 tarih 1852 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.01.2022 tarih 11079 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Askı itirazlarının değerlendirilmesi neticesinde değişen kısımlar  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden 14.02.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle belediyemiz web sitesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkartılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close