ASKI İLANI - Musabey Mah. Dromoslu Oda Mezar

       B.K.V.K.B.K.'nun 27.11.2023 tarih ve 12887 sayılı kararıyla "Bursa İli Mudanya İlçesi Musabey Mahallesi 21/01/1992 tarihli ve 2272 sayılı kararla Dromoslu Oda Mezar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının sayısal değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan paftanın ve güncellenen sit fişinin uygun olduğuna; 
   
      Dromoslu Oda Mezar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı için, kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince 3 yıl süreyle geçerli olduğuna;

      "2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğinde ve 17/10/2014 tarih ve 3373 sayılı kararla istenen Koruma Amaçlı İmar Planının belediyesince hazırlanarak değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesine" şeklinde karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 08.12.2023 tarihinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close