BUGÜN - 28.10.2021 PERŞEMBE
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1501 ada 14 parsel
İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1501 ada 14 parsele ilişkin ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 tarih ve 2021/34 sayılı kararıyla uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 11.03.2021 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 30.03.2021 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close