ASKI İLANI - Siteler Mahallesi 1920 ada 3 parsel
İlçemiz, Siteler Mahallesi 1920 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 03.11.2023 tarih ve 2023/243 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.11.2023 tarih ve 1594 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine istinaden 18.12.2023 tarihinde 1 (bir) ay süreyle İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkartılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close