ASKI İLANI - Tirilye Mah. Kentsel Sit Alanı sınırları
B.K.V.K.B.K'nun 26.05.2020 tarih ve 11343 sayılı kararıyla Bursa İli Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi'nde 01/03/1991 tarihli ve 185 sayılı kararla Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenen alanda özel mülkiyete ait H21b11b2c pafta, 2176 ada 9 parsel (E:353), 2176 ada 10 parsel (E:352), 2204 ada 7 parsel (E:459), 2221 ada 1 parsel (E:716), 2241 ada 3 parsel (E:551), 2244 ada 2 parsel (E:578), 2242 ada 6 parsel (E:547), 2245 ada 5 parsel (E:580), H21b11b2c,2d pafta 2277 ada 1 parsel (E:1053), H21b11b2c pafta 2278 ada 7 parsel (E:592) kayıtlı taşınmazlarda bulunan yapıların 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı kanunun 6. maddesine belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, karar eki ve anıt fişlerinin uygun olduğuna, koruma gruplarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke karar gereğince 2. grup olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 14.06.2022 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close