ASKI İLANI - TİRİLYE MAH. ZEYTİN DEPOSU

B.K.V.K.B.K.’nun 23.11.2021 tarih ve 10874 sayılı kararıyla Bursa İli Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi (Zeytinbağı), Kentsel Sit Alanına ait, 1/1000 ölçekli Tirilye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapı bitişiğinde bulunan, özel mülkiyete ait, tapunun H21B11B2D pafta, 2237 ada 9 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan yapının (zeytin deposu) 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı kanunun 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 06.12.2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.  

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close