ASKI İLANI- ZEYTİNBAĞI MAH. 2198 ADA, 13 PARSEL
B.K.V.K.B.K.’nun 23.11.2021 tarih ve 10879 sayılı kararıyla Bursa İli Mudanya ilçesi Zeytinbağı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Zeytinbağı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde, kentsel sit alanında kalan, özel mülkiyete ait, tapunun H21B11B2C pafta, 2198 ada 13 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı kanunun 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 06.12.2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve belediyemiz web sitesinde 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close