Burgaz Mah. 2141 ada 4 parsel metruk yapı

     İlçemiz Burgaz  Mahallesi Ferah Sokak No:25 adresli , özel mülkiyete ait 2141 ada 4 parselde kısmen yıkılmış durumda olan metruk  yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 07.01.2022 tarihli Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarı ile birlikte Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

     Söz konusu yapı için Belediyemizce TAKBİS sistemi üzerinden alınan  tapu kaydında görülen isim  üzerinden yapı sahipleri hakkında herhangi bir kimlik bilgisi ve adres bilgisine ulaşılamamıştır. Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  2141 ada 4 nolu parselin  tapu kaydında görülen mülkiyet sahibi hakkında MERNİS kayıtları üzerinden yapılan aramada, kimlik bilgileri tam olmadığı ve sadece adı-soyadı ve baba adı bilinen bir kişiye ait kayıt bulunamadığı  belirtilmiştir. Mudanya Tapu Müdürlüğü'nden söz konusu parselin mülkiyet sahibine ilişkin  bilgi ve belge talebi sonrası Müdürlük tarafından gönderilen tutanak ve akit tablosu doğrultusunda Mudanya Nüfus Müdürlüğü'nce MERNİS siteminden  yapılan  sorgulama sonucunda nüfus kayıt örneğine ulaşılmış olup, bu nüfusa kayıt örneğinde sağ olan varislerinden sadece bir kişinin yerleşim yeri bilgisine ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla diğer varislere ilişkin olarak ilgili kurumlar ile birlikte yapılan  malik tespit işlemleri sonucu adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için adresleri  tespit edilemeyen yapı sahiplerine posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.             

     Bu nedenle mülkiyet ve adres tespiti yapılamayan tehlike arz eden 2141 ada 4 nolu parselde Mail-i İnhidam durumunda bulunan yapının yıkım işleminin yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca Mail-i İnhidam Raporu 03.03.2022  tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilanen duyurulur.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close