BUGÜN - 15.04.2021 PERŞEMBE
BURGAZ MH. 2146 ADA 1 NOLU PARSELDEKİ YAPININ YIKIMI HUSUSU

Can ve mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan

 

     İlçemiz Burgaz Mahallesi 2146 ada 1 nolu parselde  bulunan yapının taşıyıcı sistemi, duvarları ve çatı kısmının büyük oranda yıkıldığı, yapı bütünlüğünü kaybederek  harabe  haline geldiği,  yaşam ve kullanım şartlarını kaybetmiş olduğu, kapısı ve penceresi bulunmadığı ve dolayısıyla değişik  şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu, umumun sağlık ve selametini ihlal eden ve şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu, İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu ve bu haliyle  can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ve can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu  tespit edilerek fotoğraflarda gösterildiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddesi uyarınca Mail-i İnhidam raporu düzenlenmiştir.  Bunun sonucunda Mahalle Muhtarı ile birlikte Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

Söz konusu Mail-i İnhidam raporu 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 ve 40. maddeleri gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malikleri tarafından gerekli can ve mal güvenlik önlemleri alınarak yıkılması ve enkazın kaldırılması gerektiği ve verilen süre zarfında malikleri tarafından  yıkılmadığı ve enkazın kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkım işlemi yapılarak ve yapılan işlem masrafları %20 fazlası tahsil edileceği tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmiştir.

Ancak kalabalık hisse oranına sahip parselin sistem üzerinden alınan tapu kaydındaki mülkiyet listesinde taşınmaz malikleri tarafından eksik olduğu belirtilmesi üzerine  Mudanya Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde malik listesinde güncelleme yapılarak değişiklik olmuş ve ilave isimler eklenmiştir. Dolayısıyla malik tespit işlemlerinde yapılan ve devam eden değişiklik sonrası mülkiyet ve adres tespiti yapılamayan malik isimleri oluşmuş ve dolayısıyla posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

Bu doğrultuda İlçemiz Burgaz Mahallesi 2146 ada 1 nolu parselde  bulunan yapının taşıyıcı sistemi, duvarları ve çatı kısmının büyük oranda yıkıldığı, yapı bütünlüğünü kaybederek  harabe  haline geldiği,  yaşam ve kullanım şartlarını kaybetmiş olduğu, kapısı ve penceresi bulunmadığı ve dolayısıyla değişik  şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu, umumun sağlık ve selametini ihlal eden ve şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu, İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu ve bu haliyle  can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ve can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu  tespit edilerek fotoğraflarda gösterildiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddesi uyarınca Mail-i İnhidam raporu ve ilgili yasa uyarınca verilen süre sonunda malikleri tarafından yıkılıp enkazı kaldırılmayan harabe yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Belediyemizce yapılacağı ve işlem masrafları %20 fazlası ile mülkiyet sahiplerinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close