Hasanbey Mahallesi 1057 ada 17 parseldeki Yapıya İlişkin Düzenlenen Mail-i İnhidam Raporu

     İlçemiz Hasanbey Mahallesi Selvilik Caddesi No:25 adresli , Mudanya Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında bulunan 1057 ada 18-19 nolu parsellerim tevhidi ile oluşan 1057 ada 31 nolu parselde yer alan 177 ve 178 envanter numaralarıyla ve 1057 ada 16 nolu parselde yer alan 176 envanter numarası ile tescilli sivil mimarlık örneği yapıların bitişik parselinde bulunan  özel mülkiyete konu 1057 ada 17 nolu parselde  kısmen yıkılmış durumda olan yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 12.10.2017-23.01.2018 tarihli Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarına bildim yapılarak Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

     2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilke kararları gereği tescilli yapı bitişiğinde yer alan söz konusu yapı için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunun değerlendirilmesi ve tehlikenin ivedilikle bertaraf edilmesi hususunda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirim yapılmıştır. Ayrıca 12.10.201  tarihli Mail-i İnhidam Raporuna göre oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek amacıyla  varsa su-elektik ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi hususunda ilgili kurumlara da bildirim yapılmıştır.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.05.2018 tarih ve 7899 sayılı Kurul  Kararında;

     Bursa İli Mudanya İlçesi  Mudanya Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında bulunan 1057 ada 18-19 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan 1057 ada 31 nolu parselde yer alan 177 ve 178 envanter numaralarıyla ve 1057 ada 16 nolu parselde yer alan 176 envanter numarası ile tescilli sivil mimarlık örneği yapıların bitişik parselinde bulunan  özel mülkiyete konu 1057 ada 17 nolu parselde bulunan Mail-İ İnhidam durumundaki yapının  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli  SMÖ yapılara zarar vermeden  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.199 tarih ve 660 sayılı ile kararı gereğince can ve mal güvenliği açısından Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden arındırılabileceğine karar verilmiştir.

     Söz konusu yapı için Belediyemizce TAKBİS sistemi üzerinden alınan tapu kaydında görülen isim üzerinden tespit edilebilen mülkiyet sahibine tebligatlar yapılmış olup, geçen sürede yapılan Mudanya Tapu Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığı ile  yapılan araştırmalar neticesinde;  tapu kaydında görülen isimler üzerinden yapı sahipleri veya mirasçılarının tamamı  hakkında herhangi bir kimlik bilgisi ve adres bilgisine ulaşılamamıştır. Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  1057ada 17 nolu parselin  tapu kaydında görülen mülkiyet sahibi hakkında kimlik bilgileri tam olmadığı ve sadece adı-soyadı ve baba adı bilinen bir kişiye ait  kayıt bulunamadığı ve 07.01.1975 tarihinde Nüfus Müdürlüğünde çıkan yangın nedeniyle kütüklerin 1975 yılı evveliyatının bilinemediği  belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili kurumlar ile birlikte yapılan  malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerinin tamamına posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

     Mail-i İnhidam raporu 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 ve 40. maddeleri gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malikleri tarafından gerekli can ve mal güvenlik önlemleri alınarak yıkılması ve enkazın kaldırılması gerektiği ve  verilen süre zarfında malikleri tarafından  yıkılmadığı ve enkazın kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkım işlemi yapılarak ve yapılan işlem masrafları %20 fazlası tahsil edileceği tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmiştir.

     Yapının yer aldığı çevreden Belediyemize iletilen şikayetlere istinaden yapılan incelemede; yapı sahipleri tarafından geçen sürede herhangi bir işlem yapılmayan yapının Mail-İ İnhidam durumunun tekrar değerlendirilmesi hususunda 23.12.2021 tarih ve 29873 sayılı yazımız ile tekrar Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirim yapılmış olup, 06.01.2022 tarih ve 2084702  sayılı yazısında; 12.05.2018 tarih ve 7899 sayılı Kurul  kararı doğrultusunda söz konusu yapının Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden arındırılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

     Bu nedenle mülkiyet ve adres tespiti yapılamayan tehlike arz eden 1057 ada 17 nolu parseldeki yapının  Mail-i İnhidam durumunda olduğu ve  yapının Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden arındırılması/yıkım işleminin yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca 11.01.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz web sitesinde ilanen duyurulur.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close