Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan

Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan


          İlçemiz Mütareke Mahallesi Mudanya Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında tescilli yapı bitişiğinde yer alan Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:30 adresli , özel mülke ait 1159 ada 8 parselde kısmen yıkılmış durumda olan yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 42. Maddeleri uyarınca 18.01.2018 tarihli Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarı ile birlikte Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.
         
           2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilke kararları gereği tescilli yapı bitişiğinde yer alan söz konusu yapı için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunun değerlendirilmesi ve tehlikenin ivedilikle bertaraf edilmesi hususunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2018 tarih-1551 sayılı yazısı ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirim yapılmıştır. Ayrıca 18.01.2018  tarihli Mail-i İnhidam Raporuna göre oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek amacıyla  varsa su-elektik ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi hususunda ilgili kurumlara da bildirim yapılmıştır.
         
           30.01.2018 tarih-1551 sayılı yazımıza cevaben 05.11.2018 tarih ve 897346 sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 05.11.2018 tarih ve 897346 sayılı yazısı  ekinde yer alan 03.11.2018 tarih ve 8374 sayılı Kurul  Kararında; İlçemiz Mütareke Mahallesi Mudanya Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında bulunan  ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli  SMÖ yapının bitişiğinde yer alan1159 ada 8 nolu parselde Mail-i İnhidam durumundaki yapının Belediyemiz denetiminde tescilli yapıya zarar vermeden yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar verilmiştir.

           
            Söz konusu yapı için Belediyemizce sistemden alınan tapu kaydında görülen isim üzerinden mülkiyet sahibine tebligatlar yapılmış olup, geçen sürede yapılan araştırma neticesinde;  tapu kaydında görülen isimler üzerinden yapı sahipleri hakkında herhangi bir kimlik bilgisi ve adres bilgisine ulaşılamamıştır. Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  1159 ada 8 nolu parselin  tapu kaydında görülen mülkiyet sahibi hakkında kimlik bilgileri tam olmadığı ve sadece adı-soyadı ve baba adı bilinen bir kişiye ait  kayıt bulunamadığı ve 07.01.1975 tarihinde Nüfus Müdürlüğünde çıkan yangın nedeniyle kütüklerin 1975 yılı evveliyatının bilinemediği  belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili kurumlar ile birlikte yapılan  malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerine posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

         

            Söz konusu 18.01.2018 tarihli Mail-i İnhidam raporu 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 ve 40. maddeleri gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malikleri tarafından gerekli can ve mal güvenlik önlemleri alınarak yıkılması ve enkazın kaldırılması gerektiği ve  verilen süre zarfında malikleri tarafından  yıkılmadığı ve enkazın kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkım işlemi yapılarak ve yapılan işlem masrafları %20 fazlası tahsil edileceği tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmiştir.

         
             Bu doğrultuda İlçemiz Mütareke Mahallesi Mudanya Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında tescilli yapı bitişiğinde yer alan Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:30 adresli , özel mülke ait 1159 ada 8 parselde kısmen yıkılmış durumda olan yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 18.01.2018 tarihli Mail-i İnhidam durumundaki yapının; yapı ve çevresindeki can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için 18.01.2018 tarihli Mail-i İnhidam Raporu ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.11.2018  tarih-8374 sayılı Kararı doğrultusunda bitişiğindeki tescilli yapıya zarar vermeden ilgili yasa uyarınca verilen 30 günlük süre  içinde  malikleri tarafından yıkılıp enkazının kaldırılması, aksi halde  verilen süre sonunda malikleri tarafından yıkılmayan yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Belediyemizce yapılacağı ve işlem masrafları %20 fazlası ile mülkiyet sahiplerinden tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.                                                                                                                                   

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close