Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan

Can ve mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden
Mail-i İnhidam Halindeki Tescilli Binaya Ait İlan

        İlçemiz Kumyaka  Mahallesi 37. Sokak No:2-4 adresli 1706 ada 2 nolu ( 1706 ada 1 ve 2  nolu parsellerde tek yapı olarak 21.11.1990 tarih 3534 yevmiye numarası ile tescilli yapı ) parselde yer alan 24 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının taşıyıcı sistemini oluşturan duvarların ,kat döşemelerinin ve yapının cephe duvarları ile   çatı örtüsünün  tamamen çökmüş halde olduğu , cephesinde taşıyıcı özelliğini kaybetmiş haldeki cephe duvarının da yıkılmak üzere olduğu, genel olarak yapının   yaşam ve kullanım şartlarını kaybederek enkaz haline geldiği, mail-i inhidam durumunda olduğu, tadil ve tamir faaliyetleri ile onarılamayacak vaziyette  umumun sağlık ve selametini ihlal eden ,şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu ve bu haliyle  can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ve can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 08.11.2023 tarihli Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarına bildirim yapılarak Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlke Kararları gereği söz konusu tescilli yapı için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunun değerlendirilmesi ve tehlikenin ivedilikle bertaraf edilmesi hususunda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 08.11.2023 tarih-94597sayılı yazımız ile  bildirim yapılmıştır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2023 tarih-4495780 sayılı yazısı ekinde yer alan 27.11.2023 tarih ve 12886 sayılı Kurul  Kararında;

        Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi Kentsel Sit ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma Alanı ve Kontrollü Kullanım Alanında kalan, 14/10/1994 tarihli ve 1374 sayılı Kurul Kararı ile 24 envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen  özel mülkiyete konu 1706 ada  1-2 nolu parsellerinde kayıtlı tescilli yapının;

       Koruma grubunun , Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı kapsamında 2. Grup olarak belirlenmesine, tapu Müdürlüğüne taşınmazın tapu kaydına 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şeklinde şerh konulmasına,

       Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı ile 2863 sayılı Ysaanaın 10. Maddesi doğrultusunda, 24 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının zarar görmesine, mail-i inhidam durumuna dönüşmesine, çevrenin can ve mal güvenliğini de tehlikeye düşürenler hakkında suç duyurunda bulunulmasına,

       Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurula iletilmesine,

       Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Karaları doğrultusunda ivedilikle  rölövesinin hazırlanarak Kurula iletilmesi aşmasından sonra mail-i inhidamının değerlendirilebileceğine,

      Bu aşamada çevrenin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve Belediyemizce alınmasına karar verilmiştir.

      Söz konusu yapı için Belediyemizce TAKBİS sistemi üzerinden alınan tapu kaydında görülen isim üzerinden (Ahmet Kızı Lebise AKAR ölüdür) herhangi bir bilgiye ulaşılamadığından  Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  1706 ada 2 nolu parselin  tapu kaydında görülen mülkiyet sahibi hakkında kimlik bilgisi tam olmadığı ve sadece adı-soyadı ve baba adı bilinen bir kişiye ait  kayıt bulunamadığı ve 07.01.1975 tarihinde Nüfus Müdürlüğünde çıkan yangın nedeniyle kütüklerin 02.02.1975 tarihinde yersel yazılımla yeniden tesis edildiği dolayısıyla 02.02.1975 tarihinden önce ölenler, evlenerek ve boşanarak giden kadınlar ile naklen İlçemiz dışına gidenlerin Yersel Yazılım Yönetmeliği gereğince kayıtlarına alınmadığı belirtilmiştir.

       Dolayısıyla ilgili kurumlar ile birlikte yapılan  malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerinin tamamına posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

      Bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği;

       Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi Kentsel Sit ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma Alanı ve Kontrollü Kullanım Alanında kalan, 14/10/1994 tarihli ve 1374 sayılı Kurul Kararı ile 24 envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen  özel mülkiyete konu 1706 ada  1-2 nolu parsellerinde kayıtlı tescilli yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca Belediyemiz teknik elemanlarınca düzenlenen 08.11.2023 tarihli Mail-i İnhidam Raporu ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2023  tarih-12886 sayılı Kararı doğrultusunda ; mail-i İnhidam durumunun değerlendirilebilmesi için ivedilikle  rölövesinin ve restitüsyon ile restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurula gönderilmesi , bu aşamada çevrenin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması  hususu ilanen duyurulur.                                                                                                                               

.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close